Müşteri Odaklı Yönetim

Bilindiği gibi son yıllarda sağlıkta dönüşüm programı kapsamında yapılan düzenlemeler ile düşen ilaç fiyatlarına paralel olarak cirolarında büyük kayıplar yaşayan eczanelerin yeni gözdesi kişisel bakım ürünleri oldu.Yıllardır ardarda yapılan düzenlemeler ilaç fiyatlarında %60 a yakın düşüş meydana getirdi.Bu süre içerinde enflasyonun ve buna bağlı giderlerin ise yaklaşık 3 kat arttığını düşünürsek bu çok radikal düşüş, eczanelerin gün geçtikçe kan kaybetmesine ve karlarının erimesine neden oldu.

Yeni dönemde eczaneler kaybettikleri ilaç cirosunu iki şekilde kapatabiliyor olacaklar. Birincisi reçetesiz ilaçların ve besin desteklerinin satışını ,diğeri de kişisel bakım ürünlerin satışını arttırmak. Reçetesiz ilaçlar reçeteli ilaçlara göre çok hızlı büyüyor. Kişisel bakım pazarı da aynı şekilde hızla büyümekte ve bu pazarda eczanelerin aldıkları pay oldukça düşük, nerdeyse %5’lerin altında. Dolayısıyla aslında eczaneler kişisel bakım pazarında çok ciddi bir büyüme potansiyeline sahip.

Mesleğin 2 yönü…

Bu süreçte eczacıların mesleğin 2 yönünü de çok iyi yönetmesi gerekiyor.

İşin bir tarafı müşterileri hastaları, müşterileri bilgilendirme ve ilaç danışmanlığı diğer tarafı ise ticari bakış açısı ve profesyonel yönetimdir.

İlaçla ilgili yoğun bir eğitim alan eczacılarımızın bu konuda danışmanlık yapmaları en doğal işlevlerinden biri olmalıdır. Burada Klinik eczacılık ön plana çıkmalıdır. Hatta bu kısım, gelecekte tüketici sadakatini yukarı çeken ve rekabette avantaj yaratan en önemli unsur olarak karşımıza çıkacaktır.

İşin diğer tarafı ise (yani ticari bakış açısı ve profesyonel yönetim), yeni dönemde ihtiyaç duyulan ve eczacılarımızı geleceğe güvenle taşıyacak olan kısımdır. Burada odak “müşteri”dir ve onların alışveriş alışkanlıklarıdır. İlaç satışlarına ek olarak kişisel bakım ürünlerine eczanelerinde yer vermeleri, müşterilerinin kolay alış-veriş yapabilmelerini sağlamaları ve ihtiyaçlarına cevap vermeleri bu noktada önem kazanıyor. Etik ve güven üzerine inşa edilen yeni dönem eczacılık ile değişime adapte olan eczanelerin karlılıklarını artıracağını söyleyebiliriz.

Kişisel bakım ürünlerinde de danışmanlık…

Mesleği gereği reçete üzerinden bilgilendirme görevini layıkıyla yapan eczacılarımızın kişisel bakım ürünlerinde de benzer bir rol üstlenmesi gerekiyor.

Eczacılar, vatandaşların ürün satın alırken güven duyduğu kişilerin başında geliyor. Müşteriler yıllardır ilaçta aldıklarını danışmanlık hizmetini bu ürün gruplarında da almaya başladılar ve oldukça memnunlar.Bunun yaygınlaşarak artması gerekiyor.Özellikle Teknisyen ve uzman arkadaşlarımızın bilgi seviyesini ,donanımını süratle artırmaları gerekecek. Yaşanan değişim-dönüşüm ile birlikte kişisel bakım ürünlerinin daha çok eczanelerde satılacağı bir sürece doğru ilerliyoruz. Bunun sinyallerini veren bir çok eczane var. Eczacılar bu değişime paralel olarak müşterilerin alışveriş deneyimlerine ve alışkanlıklarına uygun biçimde eczanelerini dizayn ederken aynı zamanda müşterileriyle daha çok iletişim kuran, onları bilgilendiren ve onları her yönüyle tatmin eden bir rol üstlenmeli diye düşünüyorum.


10 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör