Eczanede İnsan Kaynakları Yönetimi - 4

Bu bölümde Eczane olarak kurumsallaşabilmenin adımlarından biri olan kurumsal değerler ve Performans Yönetimine değineceğim.

Eczanede Kurumsallaşma ne demek?

Eczane tabiatı itibari ile küçük bir işletme olabilir ama bu onun kurumsal bir yapı olamayacağını göstermez,tabiki bir yabancı ve uluslararası şirketin kurumsallığından bahsetmiyoruz ama hem ekibin yönetiminde hem de müşterilere verilen algıda daha kurumsal bir yapı oluşturulabilir.

Kurumsallık, tanımların,süreçlerin ve ölçülerin daha net olduğu ve döneme-kişiye yada patron yada yöneticinin ruh haline göre değişmeden daha öngörülebilir bir yapı oluşturmanın ve kişilere bağlılığın azaltmanın adıdır aslında.Kişilerin önemini azaltmaz ama kendi kendine de işleyebilen süreçler ortaya koyulabilir.

Kurumsal değerler

Eczanede kurumsal değerler sizin , müşterilerinizin ve ekibinizin gözünde yaratmak istediğiniz algının oluşması için ortaya koyduğunuz prensipler ve değerlerdir ve sonrasında koyulan tüm kuralların ana çerçevesini belirler. Bu değerler her eczaneye göre değişebilir ama birkaç örnek vermek gerekirse;Müşteri Odaklılık, takım ruhu-çalışması,aidiyet-sahiplenme gibi değerler olabilir.Bunları ekibe çok samimi bir şekilde anlatıp,onlardan beklentilerinizi bu şekilde özetleyebilir ve işe alım yapacağınız kişilerde bu kısımları odaklanıp sorularınızı bu çerçevede sorabilirsiniz.Bu değerleri önce siz önemsemeli ve davranış tarzlarınızda bunu sergilemelisiniz ki ekip de zaman içerisinde bunu içselleştirsin.

Performans Yönetimi

Performans Yönetimi ise içinde “değerlendirme kriterleri” ve prim (ölçme ve ödüllendirme) sisteminin olduğu yönetimin adıdır. Ekibinin performansını ölçme ve buna göre bir değerlendirme yapmak aslında hakkaniyet değerinin bir göstergesidir.Bu yönetim bir taraftan size özverili ve başarılı çalışanların davranışlarını takdir etmek ve ödüllendirmek için diğer taraftan ise ekibin gelişim alanlarını düzenli bir frekansta ve önceden belirlenmiş bir formatta konuşmanızı ve geliştirmenizi sağlar.

Eczanede yaptığımız gözlemlerde birçoğumuzun ekibin performansını çok da değerlendirmediğinizi bazılarımızın ise bunu sadece yaptığı prim sistemi ile yaptığını görüyoruz.Oysa ekibin performansı da sadece satıştan ölçülmemelidir.Bizim gözümüzde “iyi çalışan” algısını oluşturan kriterlerin bir formata dökülmesi ve 3 ayda 1 kendileri ile 1e1 değerlendirmelerin yapılması gerekir.Bu kriterler “müşteri ile ilişkiler, iş disiplini ve takibi, reçete kontrolü gibi” kriterler olabilir.

Bu çerçevede, net tanımlanmış görev ve sorumluluk alanları da bu yönetimin ve kurumsallaşmanın bir parçası olduğunu da unutmamak gerekir.Eczane de ne kadar çok “gri” alan var ise yani işin sahibinin kim yada kimler olduğu belli olmadıkça ölçme ve değerlendirme o kadar zor hale gelecektir.

Özetle, gelecekte rekabet edebilecek bir eczane olabilmek ve fark yaratabilmek için daha kurumsal bir yapıya kavuşmamız gerekecektir.Bu çerçevede sırasıyla “kurumsal değerlerin oluşturulması”,görev ve sorumlukların net tanımlanması” ve “performans yönetimine geçilmesi” ve adaletli ve anlamlı bir prim sisteminin ortaya konulması gerekir.unutmayalım ki performans yönetimi demek sadece prim sistemi oluşturmak değildir.

Sonraki yazılarda prim sisteminin temel dinamiklerine daha detaylı değineceğiz.


66 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör